Glovis TIM

Naš največi uspjeh su ljudi na koje smo ponosni. Upoznajte se sa našim radnim okruženjem. Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja

Admir Baručija

Founder and ceo


Lorem ipsum is text of the printing and industry manulo pertus.

Sarah Partison

Co-founder


Lorem ipsum is text of the printing and industry manulo pertus.

Lee Chen Tol

Marketing expert


Lorem ipsum is text of the printing and industry manulo pertus.

Lee Chen Tol

Marketing expert


Lorem ipsum is text of the printing and industry manulo pertus.

Alan Martinez

Entrepreneur


Lorem ipsum is text of the printing and industry manulo pertus.

Roberta Parome

Entrepreneur


Lorem ipsum is text of the printing and industry manulo pertus.

Smanta Mary

Financial consultant


Lorem ipsum is text of the printing and industry manulo pertus.

Peter Maruntu

Financial outsider


Lorem ipsum is text of the printing and industry manulo pertus.